Dobro došli

Ka-plus je tvrtka koja u području zaštite okoliša, dekontaminacijske zaštite i gospodarenja otpadom nudi sljedeće:

AKCIJA

Biopročistač ECO SIX

Cijena 16.000,00 kuna

ALL INCLUSIVE

U cijenu uređaja uključen je PDV, dostava na mjesto naručitelja, Izjava o sukladnosti proizvoda, jamstveni list te upute za ugradnju i održavanje.


Mastolovi

Mastolovi (mastolovci, separatori masti) služe za pročišćavanje otpadne vode koja sadrži masti i ulja biljnog porijekla. Ugrađuju se u interni odvodni sustav objekta između sudopera i slivnika s jedne strane te kontrolnog okna s druge strane. Različitih su oblika, volumena i cijena.

detalji...

Separatori

Separatori (separatori ulja, odjeljivači ulja) služe za separaciju (pročišćavanje) otpadne vode nastale u tehnološkom procesu, kao i površinske vode sa manipulativnih površina (autoservisi, lakirnice, tiskare, garaže, parkirališta, prostori za utovar/istovar tereta, te sve ostale...

detalji...

Biopročistači

Biopročistači (za kuće, vikendice i privredne subjekte) razvili su se zadnjih desetak godina kao odgovor tehnologije na zahtjeve zaštite voda i ekologije. Oni pročišćavaju vodu do te mjere da se ona može slobodno ispustiti u prirodu, a da pri tome ne predstavlja opasnost za okoliš.

detalji...

Dekontaminacijska oprema

Dekontaminacijska oprema za osobnu upotrebu (tuš, ispiralica, fontana, prskalica za oči i lice) obvezna je za sve pravne i/ili fizičke osobe koje u svome poslovanju rukuju ili koriste opasne kemikalije. Dekontaminacijski tuš služi za ispiranje tijela, dijelova tijela ili zaštitne...

detalji...

Septičke jame i spremnici

Septička jama (sabirna jama, eng. septic tank) je nepropusni, izolirani, zatvoreni spremnik koji služi prikupljanju otpadnih i fekalnih voda. Upotrebljavamo ih u novogradnji ili u adaptacijama postojećih kuća, zgrada ili drugih stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, kada zbog dotrajalosti ...

detalji...

Biorazgradivi otpad

Biorazgradivim otpadom iz kuhinja i kantina (ostaci hrane, napoj, pomi) ključnog broja 20 01 08 mora se manipulirati sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

detalji...