BIORAZGRADIVI OTPAD

Za pravilno postupanje s biorazgradivim otpadom nudimo Vam:

- nepropusne spremnike

- redoviti odvoz i zbrinjavanje otpada

- redovitu zamjenu i čišćenje spremnika

- izradu i ovjeru prateće dokumentacije

- povoljne cijene

KONTAKTIRAJTE NAS

Kroz predan rad te razne zahtjeve klijenta, u posljednjih nekoliko godina u poslovanje smo integrirali kvalitetnu radnu snagu, kvalificirane vanjske suradnike te specijaliziranu opremu za rad kako bismo klijentima mogli ponuditi cjelovitu uslugu iz gospodarenja otpadom.

Specijalizirali smo se za pročišćavanje otpadnih voda te zbrinjavanje posebnih kategorija otpada posebno BIORAZGRADIVOG OTPADA (kuhinjski otpad KB 20 01 08) i JESTIVIH ULJA I MASTI (KB 20 01 25).

U sklopu naše usluge klijentima postavljamo spremnike za selektivno prikupljanje različitih vrsta otpada, vršimo edukaciju djelatnika te izrađujemo, vodimo i ovjeravamo prateću dokumentaciju, a zajedno s našim partnerima pronalazimo najbolja rješenja za svakog klijenta i svaku vrstu otpada zasebno.

U poslovanju nam je cilj da naši klijenti pravilno gospodare otpadom poštujući zakonske propise u zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom uz minimalne troškove.Naši proizvodi


Think ECOlogical...follow Ka-plus

 • Zakonska regulativa

  Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom svi gospodarski subjekti dužni su odvajati otpad na mjestu njegova nastanka te voditi evidenciju o tijeku i nastanku otpada.

 • Gospodarski subjekti

  Cilj gospodarskih subjekata je poštivanje zakonskih propisa u zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom uz minimalne troškove.

 • Gospodarenje otpadom

  Naš zadatak je pravilna provedba gospodarenja otpadom kod gospodarskih subjekata kroz savjetodavnu i tehničku podršku.

 • Provedba sustava u poslovanju

  Opremamo subjekte spremnicima za odvajanje i prikupljanje različitih vrsta otpada, prikupljamo i zbrinjavamo otpad u skladu sa zakonskim propisima, izrađujemo planove i pravilnike te vodimo evidenciju o nastanku i tijeku otpada.