Ka-plus d.o.o.

Kroz predan rad te razne zahtjeve klijenta, u posljednjih nekoliko godina u poslovanje smo integrirali kvalitetnu radnu snagu, kvalificirane vanjske suradnike te specijaliziranu opremu za rad kako bismo klijentima mogli ponuditi cjelovitu uslugu iz gospodarenja otpadom.

USLUGE – UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – SKUPLJANJE OTPADA

Specijalizirali smo se za pročišćavanje otpadnih voda te zbrinjavanje posebnih kategorija otpada posebno BIORAZGRADIVOG OTPADA (kuhinjski otpad KB 20 01 08) i JESTIVIH ULJA I MASTI (KB 20 01 25).

U sklopu naše usluge klijentima postavljamo spremnike za selektivno prikupljanje različitih vrsta otpada, vršimo edukaciju djelatnika te izrađujemo, vodimo i ovjeravamo prateću dokumentaciju, a zajedno s našim partnerima pronalazimo najbolja rješenja za svakog klijenta i svaku vrstu otpada zasebno.

U poslovanju nam je CILJ da naši klijenti pravilno gospodare otpadom poštujući zakonske propise u zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom uz minimalne troškove.

Akcijska ponuda nadzemnih spremnika za vodu NSV 15000

Nadzemni spremnici volumena 15000 litara idealni su za prikupljanje kišnice te za navodnjavanje i zaljevanje travnatih i poljoprivrednih površina.

Izrazito su stabilni i čvrsti s promjerom od 2460 mm i visinom od 3610 mm. Na spremnicima je moguće prilikom prouzvodnje u tvornici napraviti razne dorade poput: ugradnje ventila, ulaznih rupa, preljevnog ventila, oduska i slično.

nadzemni_spremnik
Slika nadzemnog spremika NSV 15000
kuglasti_ventil
Slika kuglastog ventila

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nasZadnje novosti

Think ECOlogical...follow Ka-plus

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom svi gospodarski subjekti dužni su odvajati otpad na mjestu njegova nastanka te voditi evidenciju o tijeku i nastanku otpada.

Newsletter