otpad od hrane

Biorazgradivi otpad ili otpad od hrane

OBAVEZNO ODVAJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA-BIOOTPADA!

U tijeku je akcija Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojom su obuhvaćene odgojno-obrazovne institucije u RH s ciljem početka odvajanja otpada od hrane. U njihovom dopisu navodi se da se od početka 9. mjeseca moraju adekvatno, zakonski, riješiti odvajanje ostataka hrane te iste predavati tvrtkama koje im mogu ovjeriti prateći list za neopasni otpad.

KA-plus

Spremnici za otpad

S obzirom da je prije par dana bilo 11° C, ovih danas 26 izgleda potpuno nestvarno. Sa ljepšim vremenom doći će i turisti, sa njima i potrošnja, a s potrošnjom i otpad. Treba biti spreman za sezonu koja ponekad traje do studenog.

Ka-plus

Podpultni mastolov

Još jedan podpultni mastolov od 100 litara isporučen restoranu u Dubrovačkoj gradskoj jezgri. Nadamo se da će naši mastolovi pomoći u boljem odvajanju masnoća i manje masnih naslaga na cijevima gradskog vodovoda, sagrađenog u dalekom 14. stoljeću.