Separatori

Separatori ulja i naftnih derivata

Separatori služe za separaciju (pročišćavanje) otpadne vode nastale u tehnološkom procesu, kao i površinske vode s manipulativnih površina.

Namijenjeni su za pročišćavanje otpadne vode koja u sebi sadrži mulj, krute nečistoće, čestice kontaminirane opasnim tvarima te kapljice ulja i lakih tekućina anorganskog (mineralnog) porijekla.

Svi naši separatori su atestirani na nepropusnost te certificirani od strane IGH. Napravljeni su u skladu s EU standardima SIST EN 858-1 i SIST EN 858-2.

U mogućnosti smo ponuditi separatore s koalescentnim filtrom, bez koalescentnog filtra te s premosnicom (by-pass). Dolaze u obliku horizontalnog rezervoara ili u obliku vertikalnog rezervoara.

Područje primjene:

⇒ vozni parkovi i tvornički krugovi, auto-servisi i servisne radionice, auto-praonice, parkirališta i garaže, benzinske crpke…

 

SEPARATORI S KOALESCENTNIM FILTROM

Separator s filterom

Služe za pročišćavanje otpadne vode i njeno slobodno ispuštanje u prirodu. Sastoje se od dvije komore, pregradne stjenke te filtra za separaciju otpadne vode.

Koalescentni uložak  poboljšava i upotpunjuje proces ispiranja vode sve do odvajanja i najmanjih čestica ulja (I. klasa).

Veličine separatora ulja:

⇒ horizontalni rezervoar – protok od 3-500 L/s (volumen 2.200-50.000 litara)

⇒ vertikalni rezervoar – protok od 1-50 L/s (volumen od 400-10.000 litara)

SEPARATORI BEZ KOALESCENTNOG FILTRA

Separato bez filtera

Služe za pročišćavanje otpadne vode koja kroz izlaznu cijev separatora istječe u sustav javne odvodnje ili u interni odvodni sustav koji na svom kraju ima septičku odnosno sabirnu jamu.

Jednake su kvalitete izrade kao i separator s koalescentnim  uloškom, ali su niže cijene (II. klasa).

Veličine separatora ulja:

⇒ protok od 1,5-200 L/s

⇒ volumen od 1000-50000 litara (oblik rezervoara)

SEPARATORI ULJA S PREMOSNICOM OD 10% I  20%

Separator_bypass

Projektirani su tako da voda sa površine brže otječe.

Tijekom pljuska prvi nalet onečišćene vode prolazi kroz separator preko uloška čime je omogućeno pročišćavanje vode. Povećavanjem oborina količina ulja se znatno smanjuje stoga voda umjesto kroz  uložak prijemosnicom odlazi u kanalizaciju.

Veličine separatora ulja:

⇒ horizontalni rezervoar – protok od 3-300 L/s (volumen 2.200-50.000 litara)

⇒ vertikalni rezervoar – protok od 1,5-40 L/s (volumen od 1.200-10.000 litara)


Newsletter