Usluge

Tvrtka Ka-plus od 2008. godine bavi se prikupljanjem i prijevozom otpada koji se transportira do ovlaštenog zbrinjavatelja. Za prikupljanje i prijevoz otpada koristimo dostavna i teretna vozila, a upisani smo u očevidnik prijevoznika otpada pod brojem PRV 774. Nakon zbrinjavanja otpada svakom klijentu dostavljamo ovjereni prateći list od tvrtke kojoj smo otpad predali.

JESTIVA ULJA I MASTI

Prikupljamo u nepropusnim spremnicima koje s tankvanom i ljevkom postavljamo kod proizvođača otpada o našem trošku. Jestiva ulja i masti odvozimo po narudžbi ili prema dogovoru.

BIORAZGRADIVI OTPAD

Ostaci od proizvodnje i pripreme hrane poput voća, povrća, čaja i kave skladišti se u nepropusnim spremnicima te redovito odvozimo na zbrinjavanje, a prazne spremnike čistimo i vraćamo proizvođaču otpada.

AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA

Prikupljamo baliranu ili u rasutom stanju, a u mogućnosti smo postaviti različite vrste opreme već prema mogućnostima ili zahtjevima klijenta.

Ostali ambalažni otpad, plastika, metal, staklo i tetrapak prikupljamo u spremnicima od 120 i 240 litara te u najlon vrećama.

Uredski papir, arhivu, novine i časopise prikupljamo u specijaliziranim spremnicima i odvozimo prema narudžbi.

Za ostale vrste otpada savjetujemo kod prikupljanja i zbrinjavanja, a zajedno s našim partnerima pronalazimo najbolja riješenja za svakog klijenta i svaku vrstu otpada zasebno.

Iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom savjetujemo pri izradi planova, skripti i elaborata.


Newsletter