Savjetodavna i tehnička podrška

Nudimo savjetodavne usluge iz zaštite okoliša,  gospodarenja otpadom i sanitarne zaštite.

Iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom savjetujemo pri izradi sljedećih planova, skripti i elaborata:

» Plan gospodarenja otpadom.

» Pravilnik o postupanju s otpadom na lokaciji.

» Plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja voda lokacije.

» Pravilnik o radu i održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

» Planovi efikasnog, ekološkog i ekonomičnog gospodarenja otpadom.

» Vođenje Registra onečišćavanja okoliša.

» ONTO, ONTOU, ONTOBA, REGVOC, EHOS, Bilance otapala.

» Priprema dokumentacije za potrebe ishodovanja raznih dozvola (prijevoznika otpada, posrednika otpada, trgovca otpada, izvoznika otpada).

» Izrada dokumentacije i vođenje postupka za ishodovanje dozvola za gospodarenje otpadom.

» Izrada dokumentacije i vođenje postupka za ishodovanje vodopravnih dozvola.

 


Newsletter